נתפסת נוהג/ת תחת השפעת סמים? מדובר באחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. אדם המורשע בעבירה זו צפוי לפסילה מנהלית, תפיסה של
הרכב ואיסור שימוש בו לתקופות ארוכות, לפסילת מינימום של שנתיים , קנס ורכיבי ענישה נוספים בהתאם לפסק הדין של בית המשפט.

כעת על עורך הדין המטפל לצלם את חומר הראיות בתיק, לבחון אותו ולהסיק מסקנות משפטיות רבות.
.במקרים רבים מתגלים כשלים ראייתיים מהותיים בתיק אשר מובילים לעונשים פחותים ולעיתים אף לזיכוי של הנאשם

חשוב לציין כי עבירה זו יכולה להתרחש גם כמה ימים ואף שבועות לאחר השימוש בסם וזאת בשל הזמן שלוקח לגוף האדם לפרק ולהוציא את הסם
מהמערכת.

ישנם סמים אשר יופיעו בבדיקות דם ושתן אפילו יותר משבועיים ובמידה ושוטר תנועה יבקש ממכם בדיקת דם/שתן ואכן תהיה אינדיקציה לשימוש בסם יוגש נגדכם כתב אישום גם אם העבירה בוצעה לפני ימים/שבועות.

במידה ונתפסת חשוב להתייעץ בהקדם עם עו”ד לדיני תעבורה הבקיא בחוקי התעבורה ואשר ישמור על זכויותכם הקבועות בחוק.
.