ניהול נכון של תיקים בהם מואשמים קטינים הוא הכרחי, זאת בכדי שלא ישאר “כתם” אשר יכביד ויפריע לעתידם האישי , לשירותם הצבאי, ולעתידם המקצועי . בית המשפט נוטה לפנות לדרכים של שיקום וענישה מידתית ומקלה יותר מאשר בתיקים של בגירים.