צולמתם נוהגים במהירות מופרזת? שוטר עצר אותך עם ממל”ז (מד מהירות לייזר) או עם דבורה (BEE, מד מהירות מופעל מכ”ם)?

העונשים בגין עבירות אלו נעים מקנסות כספיים, נקודות ועד לעונשי פסילת רישיון נהיגה ובמקרים חריגים לעונשי מאסר בפועל. לחומר הראיות חשיבות קריטית לצורך הרשעה בעבירה מסוג זה. לעיתים קרובות מתגלים כשלים בהפעלת המכשור המשטרתי, בכיולם של המכשירים ואף במדידות עצמם, כשלים אלו מובילים להפחתה משמעותית בעונש, להסדרי טיעון מקלים ולעיתים אף לסגירת התיק וזיכוי של הנאשם.